Persondata i den digitale dagligdag

Vi lever i en digital tidsalder. Derfor er der rigtig mange personoplysninger på internettet.

Det er både oplysninger, vi selv har indtastet og oplysninger, som kommer fra andre. Din færden på internettet sætter også digitale spor, som kan henføres til dig som person. Det kan vi ikke ændre på.

Heldigvis er der fokus på beskyttelse af privatpersoners oplysninger i alle sammenhænge. Både lovgivningsmæssigt og gennem en samfundsmæssig holdningsændring.

Med denne hjemmeside ønsker vi at komme med nyheder om persondatamæssige emner af relevans for dig som privatperson, og vi forklarer de forhold, du som privatperson skal være opmærksom på.